Løypeskilt

Eksempel på turskilt for merking av stier og løyper